ZASADY OGÓLNE ZGŁOSZENIA

 

LIMIT UCZESTNIKÓW – 110. MIEJSC W LOTERII – 100.

Rejestracja w Loterii: Proces rejestracji jest ograniczony w czasie: zaczyna się 1 grudnia 2019  i kończy się o północy ( czasu polskiego ) w dniu 14 grudnia 2019 r.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń jeśli będzie więcej aplikacji niż slotów , odbędzie się loteria w celu wyłonienia szczęśliwców (!) zawodników, którzy znajdą się na liście startowej .

Zwodnicy, którzy uczestniczyli w conajmniej 3 poporzednich edycjach mają dodatkowy los w loterii.

Rejestracja na stronie datasport: ZAPISY DO LOTERII

Data Zawodów: sobota, 12 września 2020

Zawody: Musisz zapoznać się i zaakceptować zasady Regulaminu Zawodów przed rejestracją do loterii . Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie przed Zawodami. Proszę zwrócić szczególną uwagę na kilka szczególnych wymagań

-Sekcja biegowa jest trudna, i prowadzi po szlakach Karkonoszy

- Zastrzegamy sobie prawo do zmian w  dowolnym punkcie trasy wprowadzonych ze względów bezpieczeństwa oraz warunków pogodowych

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany (skrócenia) części pływackiej przy niskiej temperaturze wody i powietrza.

- Musisz posiadać obowiązkową ekipę pomocy technicznej i "suport biegowy" na ostatnią część odcinka biegowego (support może pokonać całą część biegową.

Triathlon Karkonoski jest  triathlonem typu xtreme na dystansie około " ½ ironman" - 1,9 km  pływania w jeziorze ,  ok. 87 km roweru (przewyższenia +1800 1 1300 ) , Bieg 22 km (przewyższenia +1300 -500 w górskim terenie) .

LIMITY CZASOWE:

Część pływacka – 1 h 

Część kolarska – 5 h zamknięcie wyjścia ze strefy T2

Całość trasy 8 h

SUPPORTkażdy zawodnik musi posiadać obowiązkowo support (samochód + jedna osoba).           

Na trasie rowerowej suport porusza się między wyznaczonymi miejscami przedstwionymi na opdprawie i może udzielać wsparcia zawodnikowi TYLKO w wyznaczonych miejscach. W przypadku stwierdzenia poruszania się samochodu suportu na trasie rowerowej z zawodnikiem zostanie nałożona kara czasowa 15 minut, a w przypadku dalszego niestosowania sie do przepisu dyskwalifikacja zawodnika                             

Na trasie biegowej support obowiązkowo pokonuje z zawodnikiem odcinek Dom Śląski – Śnieżka (może pokonać całą trasę i towarzyszy zawodnikowi w drodze powrotnej do Karpacza.

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA TRANSPORTU SUPPORTOM DO DOMU ŚLĄSKIEGO !!!! Support sam musi dostać się w okolice Śnieżki wyciągiem lub oznakowanymi szlakami turystycznymi.

OPŁATA STARTOWA wynosi 550 zł i musi być wniesiona przez zakwalifikowane osoby do 30.03.2020 na konto Organizatora. Brak opłaty na koncie powoduje usunięcie zawodnika z listy i wejście na jego miejsce osoby z listy rezerwowej.

Od opłaty startowej przysługuja rabaty dla uczetników poprzednich edycji KARKONOSZMANA !!!

Opłata dla osób, które uczestniczyły w sześciu poprzednich edycjach wynosi 400 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w pięciu  poprzednich edycjach wynosi 425 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w czterech poprzednich edycjach wynosi 450 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w trzech poprzednich edycjach wynosi 475 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w dwóch poprzednich edycjach wynosi 500 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w jednej z poprzednich edycji wynoski 525 zł.

Z opłaty startowej zwolnieni są zwyciężcy poprzednich edycji.

Nie ma możliwości przepisania na swoje miejsce innego zawodnika !!!

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w nieprzekraczalnym terminie 20 lipca 2020 roku Orgaiator zwraca 50 % wniesionej opłaty startowej.

 

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat Medialny