Regulamin

 

OGÓLNY REGULAMIN TRIATHLONU KARKONOSKIEGO

CEL

Promocja Dolnego Śląska, Karkonoszy i Gór Izerskich jako miejsca do aktywnego wypoczynku

Popularyzacja triathlonu

 

ORGANIZATOR

Fundacja Maraton Karkonoski

 

TERMIN, DYSTANS, TRASA

Zawody odbędą się w dniu 12 września 2020 r. , start zawodów: godz. 7:00

Miejsce startu znajduje się w Zamku Czocha k.Leśnej

Meta  zlokalizowana jest na Śnieżce

I część zawodów: pływanie 1900 m (jezioro Leśniańskie, 1 pętla, limit czasu pływania 60’)

II część zawodów: rower ok. 86 km (trasa Zamek Czocha - Karpacz)  trasa górska.

Pomiar trasy – GPS. KASK OBOWIĄZKOWY. Zawody przy ruchu otwartym. Zawody w konwencji bez draftingu!

Rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe - dozwolone. Organizator nie zaleca jednak  startu w rowerach do jazdy na czas.

Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem - 5:00 h

III część zawodów: bieg  22km –limit czasowy na całość trasy 8:00 h. Trasa po szklakach górskich.

 

OPŁATA STARTOWA -  550 zł

Od opłaty startowej przysługuja rabaty dla uczetników poprzednich edycji KARKONOSZMANA !!!

Opłata dla osób, które uczestniczyły w sześciu poprzednich edycjach wynosi 400 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w pięciu  poprzednich edycjach wynosi 425 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w czterech poprzednich edycjach wynosi 450 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w trzech poprzednich edycjach wynosi 475 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w dwóch poprzednich edycjach wynosi 500 zł.

Opłata dla osób, które uczestniczyły w jednej z poprzednich edycji wynoski 525 zł.

 W przypadku rezygnacji z zawodów do 20.07.2020 roku zwrot 50 % opłaty startowej.

Opłata płatna na konto do 30.03.2020:

Fundacja Maraton Karkonoski ul. Noskowskiego 2/32 58-506 Jelenia Góra

konto bankowe: 97 2030 0045 1110 0000 0305 3180

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 12.09.2020 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, zostaną wylosowane w loterii, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli.

Start w zawodach z obowiązkowym suportem (samochód + 1 osoba).

W przypadku stwierdzenia poruszania się samochodu suportu na trasie rowerowej z zawodnikiem zostanie nałożona kara czasowa 15 minut, a w przypadku dalszego niestosowania sie do przepisu dyskwalifikacja zawodnika      

ZAWODNICY NIE PRZESTRZEGAJĄCY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I STWARZAJĄCY ZAGROŻENIE DLA INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANI !!!     

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do  udziału w loterii i imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

ZGŁOSZENIA

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy do loterii i zostaną wyłonieni w drodze losowania.

Wylosowani zawodnicy dostana powiadomienie na maila wraz z kontem do dokonania opłaty startowej. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora zawodnik znajdzie się na liście startowej.

Limit uczestników wynosi 110 osób.

 

UWAGI KOŃCOWE

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże ze względu na warunki atmosferyczne trasa może ulec modyfikacji i skróceniu.

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc startowych oranizator może ogłosić dodatkowe zapisy lub zaprosić zawodników z listy rezerwowej.

Wszyscy uczestnicy podczas etapu rowerowego zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów od innych zawodników, pomijając okres 30s podczas wyprzedzania.

Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.

Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników kask rowerowy.

W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.  Dozwolona pomoc suportu przy usuwaniu awarii.

Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów - w dniu 11.09.2020 w godz. 16:00 – 18:00. Biuro zawodów w Zamku Czocha.

W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz pamiątkowe koszulki .

Po ukończeniu triathlonu na zawodników i ich suport będzie czekała gorąca zupa w Domu Śląskim u podnóża Śnieżki.

W schronisku Dom Śląski odbędzie się uroczyste zakończenie, po którym zawodnicy wraz z supportami w zorganizowanej grupie zjadą wyciągiem do Karpacza.

W CZASIE UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA WSZYSCY ZAWODNICY, KTÓRZY UKONCZĄ TRIATHLON KARKONOSKI NA ŚNIEŻCE OTRZYMAJA PAMIATKOWE KOSZULKI FINISHERA.

W dniu 11.09.2020 roku na Zamku Czocha odbędzie się obowiązkowa odprawa dla zawodników i suportów, oraz Zamkowe Pasta Party dla zawodników i suportów.

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną a na trasie biegowej również zabezpieczenie GOPR. W dniu zawodów zawodnikom i suportom organizator wykupuje  bilety do Karkonoskiego Parku Narodowego.

Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie Dyrektor Triathlonu.

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat Medialny