Regulamin

 

OGÓLNY REGULAMIN TRIATHLONU KARKONOSKIEGO

CEL

Promocja Dolnego Śląska, Karkonoszy i Gór Izerskich jako miejsca do aktywnego wypoczynku

Popularyzacja triathlonu

 

ORGANIZATOR

Fundacja Maraton Karkonoski

 

TERMIN, DYSTANS, TRASA

Zawody odbędą się w dniu 9 czerwca 2018 r. , start zawodów: godz. 7:00

Miejsce startu znajduje się w Zamku Czocha k.Leśnej

Meta  zlokalizowana jest na Śnieżce

I część zawodów: pływanie 1900 m (jezioro Leśniańskie, 1 pętla, limit czasu pływania 60’)

II część zawodów: rower ok. 86 km (trasa Zamek Czocha - Karpacz)  trasa górska.

Pomiar trasy – GPS. KASK OBOWIĄZKOWY. Zawody przy ruchu otwartym. Zawody w konwencji bez draftingu!

Rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe - dozwolone. Organizator nie zaleca jednak  startu w rowerach do jazdy na czas.

Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem - 5:00 h

III część zawodów: bieg  22km –limit czasowy na całość trasy 8:00 h. Trasa po szklakach górskich.

 

OPŁATA STARTOWA -  500 zł

dla uczestników czterech poprzednich edycji - 380 zł

dla uczestników trzech poprzednich edycji - 410 zł

dla uczestników dwóch poprzednich edycji - 440 zł

dla uczestników jednej z poprzednich edycji 470 zł

 W przypadku rezygnacji z zawodów do 30.04.2018 roku zwrot 40 % opłaty startowej.

Opłata płatna na konto do 28.02.2018:

Fundacja Maraton Karkonoski ul. Noskowskiego 2/32 58-506 Jelenia Góra

konto bankowe: 97 2030 0045 1110 0000 0305 3180

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 906.2018 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, zostaną wylosowane w loterii, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli.

Start w zawodach z obowiązkowym suportem (samochód + 1 osoba).

W przypadku stwierdzenia poruszania się samochodu suportu na trasie rowerowej z zawodnikiem zostanie nałożona kara czasowa 15 minut, a w przypadku dalszego niestosowania sie do przepisu dyskwalifikacja zawodnika      

ZAWODNICY NIE PRZESTRZEGAJĄCY PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I STWARZAJĄCY ZAGROŻENIE DLA INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANI !!!     

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do  udziału w loterii i imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

ZGŁOSZENIA

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy do loterii i zostaną wyłonieni w drodze losowania.

Wylosowani zawodnicy dostana powiadomienie na maila wraz z kontem do dokonania opłaty startowej. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora zawodnik znajdzie się na liście startowej.

Limit uczestników wynosi 100 osób - 90 osób w loterii plus 10 miejsc w puli Organizatora

 

UWAGI KOŃCOWE

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże ze względu na warunki atmosferyczne trasa może ulec modyfikacji i skróceniu.

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc startowych oranizator może ogłosić dodatkowe zapisy lub zaprosić zawodników z listy rezerwowej.

Wszyscy uczestnicy podczas etapu rowerowego zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów od innych zawodników, pomijając okres 30s podczas wyprzedzania.

Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.

Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników kask rowerowy.

W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.  Dozwolona pomoc suportu przy usuwaniu awarii.

Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów - w dniu 08.06.2018 w godz. 16:00 – 18:00. Biuro zawodów w Zamku Czocha.

W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz pamiątkowe koszulki .

Po ukończeniu triathlonu na zawodników i ich suport będzie czekała gorąca zupa w Domu Śląskim u podnóża Śnieżki.

W schronisku Dom Śląski odbędzie się uroczyste zakończenie, po którym zawodnicy wraz z supportami w zorganizowanej grupie zjadą wyciągiem do Karpacza.

W CZASIE UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA WSZYSCY ZAWODNICY, KTÓRZY UKONCZĄ TRIATHLON KARKONOSKI NA ŚNIEŻCE OTRZYMAJA PAMIATKOWE KOSZULKI FINISHERA.

W dniu 08.06.2018 roku na Zamku Czocha odbędzie się obowiązkowa odprawa dla zawodników i suportów, oraz Zamkowe Pasta Party dla zawodników i suportów.

W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną a na trasie biegowej również zabezpieczenie GOPR. W dniu zawodów zawodnikom i suportom organizator wykupuje  bilety do Karkonoskiego Parku Narodowego.

Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie Dyrektor Triathlonu.

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat Medialny